Helsingborgs Ekonomi & Revision AB

Vi hjälper er med tjänster och frågor angående ekonomi och revision

en florist pysslar om sina blommor
en elektriker sitter i sin företagsbil
en man och en kvinna står utanför sin restaurang

Välkommen till Helsingborgs Ekonomi & Revision

Vi som arbetar på Helsingborgs Ekonomi & Revision AB har lång erfarenhet av revision av små och medelstora företag på både internationella revisionsbyråer och mer lokala revisionsbyråer i Helsingborg. 

Dessutom har vi gedigen kunskap inom redovisning/bokföring samt olika skattefrågor. Vi känner därmed till vilka problem som Du som företagare kan ställas inför.

GDPR

Helsingborgs Ekonomi & Revision ABs policy beträffande behandling av personuppgifter i samband med revisionsuppdrag samt redovisning- och övriga uppdrag.

Revisionsuppdrag

Personuppgifter som hanteras inom ramen för revisionsuppdrag gör vi detta i egenskap som personuppgiftsansvariga. För mer information se bifogad ”Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag” samt ”Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag”.

Redovisning- och övriga uppdrag

Personuppgifter som hanteras inom ramen för redovisning- och övriga uppdrag gör vi detta i egenskap som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna hanteras då i enlighet med kundspecifika uppdragsbrev med tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Anders Callert.

En ekonom har möte med ett par om deras företag